Adatvédelmi tájékoztató

Moby-Tax Consulting Bt weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait tiszteletben tartja, és kizárólag az adatkezelésre és adatfelhasználásra vonatkozó a Moby-Tax Consulting Bt adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Ezen adatokat az esetben tárolja amennyiben az a weboldalon ismertetett szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi.

Moby-Tax Consulting Bt. a rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, kivéve, ha erre jogszabály kifejezetten kötelezi.

A szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél, személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulását azzal adja meg, ha adatai beírása után, annak küldését kezdeményezi.

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, személyes adatainak törlését írásban jelezheti a Moby-Tax Consulting Bt felé. Ebben az esetben a Moby-Tax Consulting Bt ezen adatokat köteles megsemmisíteni – kivéve, ha az adatkezelés a Moby-Tax Consulting Bt jogszabályban rögzített kötelezettsége. Amennyiben a vevő olyan személyes adat törlését kéri, amely a szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát e szol-gáltatás igénybevételére.

Moby-Tax Consulting Bt a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el Moby-Tax Consulting Bt adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

Moby-Tax Consulting Bt a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelmé-nyeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás A Moby-Tax Consulting Bt adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.

A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a kapcsolatfelvétel során megadott adataim kezeléséhez a telefonos vagy e-mailben való megkeresés indításával/elküldésével önkéntesen hozzájárulok.